sayfa açılıyor...

aw18

Çağdaş sanat ile beslenen her sanatçı bireysel tarzını bağımsız bir şekilde yönlendirebilmektedir. Bu özgür alandan ilham alarak ; farkındalığın yalınlıktan geçtiği vurgulanan Sonbahar/Kış 18-19 koleksiyonunda siyahın zamansız ve tarafsız tutumunun altı çizilmiştir.

Birçok farklı disiplinden beslenen koleksiyonda kişinin bireysel olabilmesi amaçlanmıştır. Tüm bu oyun alanında anlatılmak istenenler dinamik bir kurgu içinde koleksiyona adapte edilmiştir.

a
w
1
8
k
o
l
e
k
s
i
y
o
n